Pasi Korhonen, 2004 -2007

Pasi Korhonen

Vuosikokouksessa 09.03.2004 valittiin OUGF hallitukseen:

  • Pasi Korhonen, Tietokarhu Oy / TietoEnator Oyj (pj)
  • Heli Helskyaho, Kantamestarit Oy
  • Ari Likki, Etera Oyj
  • Tarja Nylander, Comptel Oyj
  • Tupu Ylä-Anttila, WM-Data Novo
  • Kimmo Seppänen, Oy Abase Consulting Ab